avun·cu·lar


avun·cu·lar

Useful english dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • avun — avun·cu·lar; avun·cu·late; avun·cu·lo·cal; avun·cu·lar·i·ty; …   English syllables

  • lar — acap·su·lar; acel·lu·lar; ac·e·tab·u·lar; ac·e·tab·u·lar·ia; acic·u·lar; ac·i·no·tu·bu·lar; ad·mi·nic·u·lar; ad·u·lar·ia; ae·dic·u·lar; afla·gel·lar; aglo·mer·u·lar; agui·lar·ite; ali·vin·cu·lar; al·lar·gan·do; al·ve·o·lar·i·form; am·phi·sty·lar; …   English syllables

  • avuncular — avun·cu·lar …   English syllables

  • avuncularity — avun·cu·lar·i·ty …   English syllables

  • cu — acal·cu·lia; ac·cu·mu·la·ble; ac·cu·mu·la·tion; ac·cu·mu·la·tive; ac·cu·mu·la·tor; ac·cu·ra·cy; ac·cu·rate; ac·cu·rate·ly; ac·cu·rate·ness; ac·cu·sa·tion; ac·cu·sa·ti·val; ac·cu·sa·trix; ad·os·cu·la·tion; aes·cu·la·ce·ae; aes·cu·la·pi·an;… …   English syllables

  • cal — abi·o·log·i·cal; adre·no·cor·ti·cal; aero·bi·o·log·i·cal; aero·chem·i·cal; aero·log·i·cal; aero·med·i·cal; aero·nau·ti·cal; aero·phys·i·cal; aero·tech·ni·cal; aes·thet·i·cal·ly; afo·cal; ag·a·tho·kak·o·log·i·cal; ag·nat·i·cal·ly;… …   English syllables